Teatr

Nagranie w teatrze płockim dla potrzeb filmu „Historia stanu wojennego… Fragmenty sztuki.
teatr

Aktorki Teatru Płockiego w scenie z celi dla internowanych.

Bogdan Dukała – operator kamer.

Pierwsza z lewej – Autorka sztuki

Robota.


Beata Dukała – asystent operatora zdjęć.