Regent Sea Show Band

Regent Sea Show Band. Z Luckiem Sierpowiczem i Dawidem Dawidzionkiem w dęciakach.