Koncert w Bibliotecznych Muzykaliach, 2006

Koncerty w Dziale Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej odbywały się cyklicznie, czasami kilka razyw roku.