Farben Lehre


W czasie nagrania płyty w studiu Maszoty pod Warszawą.