Moja współpraca z chórem chłopięcym Pueri Cantores Plocenses rozpoczęła się bodaj w 1999 roku, kiedy to zaangażowałem Michała Sławeckiego – solistę chóru – do wykonania kolędy rozpoczynającej film „Adam Mickiewicz”. Od tego czasu można mówić o ścisłej współpracy z chórem przebiegającej na różnych płaszczyznach.

formy współdziałania z chórem…

Najbardziej widocznym przejawem współpracy z chórem jest aranżowanie i komponowanie utworów. Muszę przyznać zajęcie bardzo niewdzięczne. Chór chłopięcy ma bowiem tę właściwość, że wszystkie głosy brzmią niemal identyczne: soprany nie różnią się barwą od altów a świeżo upieczone tenory i basy, pół roku po mutacji, brzmią najczęściej jak kozy. Wykorzystanie solistów – dzieci w fakturze chóralnej także zawodzi ze względu na ich dużą „awaryjność” (trema, choroby, klasówki, mutacje i rotacje).

Tu słowa uznania dla prowadzących chór – małżeństwa Bramskich, którzy przetrzymują wszystkie przeciwności, uparcie dążąc do podnoszenia poziomu. Dla chóru miałem okazję aranżować lub komponować wiele konkursowych utworów: „Agata”, „Poezja darów”, „Chwalmy Pana pieśnią” i inne. Jestem także autorem wielu aranżacji na płytach chóru.

Kolejną formą współpracy z chórem i organistą Wiktorem Bramskim jest działalność koncertowa. Grywam w nich zwykle na saksofonie sopranowym. Daliśmy wspólnie kilkadziesiąt koncertów, także poza granicami kraju. Muszę przyznać, że często jestem zaskoczony profesjonalizmem artystów – dzieci. Ich łatwością uczenia się nowych partii, cierpliwością, muzykalnością…

Jeszcze jedna forma współpracy przebiega na płaszczyźnie edukacyjno – wychowawczej. Mam okazję prowadzić co ważniejsze próby chóru ( i tu kolejny ukłon w stronę prowadzących, którzy nie wahają się zatrudniać autorytety muzyczne przed ważnymi imprezami muzycznymi – jak na przykład prof. Grażynę Flicińską). Próby te pozwalają uzyskać zamierzony efekt artystyczny aranżowanych i komponowanych utworów. Istotne są także wspólne wyjazdy z chórzystami na zgrupowania, warsztaty czy narty. Spośród chórzystów rekrutuje się kilku saksofonistów mojej klasy w Szkole Muzycznej.


Koncert Kalkar, Niemcy

Zobacz też: opracowanie kolęd w fakturze symfonicznej…

Kolędy a cappella

W hołdzie geniuszowi Bacha