Zespół tworzyła grupa uczniów a później absolwentów klasy saksofonu wydziału instrumentalnego PSM II stopnia. Trzon zespołu stanowili: Monika Feliciak (as), Sebastian Feliciak (as), Michał Pach (ss, as), Michał Graczyk (ts), Maciej Sowa (bs) i nieco później – Rafał Jakubowski (ts).


Po koncercie w Książnicy Płockiej.

Zespół koncertował wielokrotnie w Polsce ale też z sukcesem w Niemczech (Darmstadt).

Płocki Zespół Saksofonowy w czasie występu na Festiwalu Muzyki Organowej.


Występ w Teatrze Płockim.


Koncert „po latach” – POKiS