Harmonia w muzyce jazzowej to moja praca magisterska, pisana pod okiem profesora Franciszka Wesołowskiego. Opublikowana częściowo w wortalu www.improwizacja.com.pl.  Profesor był dla mnie niekwestionowanym autorytetem moralnym, naukowym i muzycznym. Był autorem fundamentalnych podręczników z dziedziny harmonii i zasad muzyki.

Na zdjęciu prof. Franciszek Wesołowski z autorem.

 

HARMONIA W MUZYCE JAZZOWEJ

S P I S    T R E Ś C I
W S T Ę P
R O Z D Z I A Ł      P I E R W S Z Y

I  DEFINICJE MUZYKI JAZZOWEJ

II  HISTORIA MUZYKI  JAZZOWEJ

A. Style przedjazzowe
1. Muzyka zachodnio-afrykańska i afro-amerykańska2. Minstrel Show
3. Ragtime
4. Blues
B. Style jazzowe
1. Tradycyjny jazz nowoorleański
2. Dixieland
3. Styl Burrel House piano
4. Styl Chicago
5. Boogie-woogie
6. Swing
7. Be-bop
8. Progressive jazz
9. Cool
10. Hard Bop
11. Free
12. Third Stream Music
13. Jazz-rock

R O Z D Z I A Ł     D R U G I

1. Muzyka zachodni-afrykańska
2. Harmonia w muzyce afro-amerykańskiej
3. Harmonia Minstrel Show
4. Harmonia Ragtimu
5. Harmonia Bluesa
6. Harmonia Jazzu nowoorleańskiego
7. Harmonia Swingu
8. Harmonia Be-bopu9. Harmonia Coolu
10. Harmonia jazzu Free
12. Harmonia Third Stream
13. Harmonia Jazz-rocka

R O Z D Z I A Ł     T R Z E C I

Harmonia a melodia

R O Z D Z I A Ł     C Z W A R T Y

Harmonia a forma
I  Temat i jego wariacyjne przetworzenie
A. Harmonia jako jeden z elementów konstrukcyjnych tematu
1. Temat dwunastotaktowy
2. Temat szesnastotaktowy
3. Temat ośmiotaktowy
4. Temat trzydziestodwutaktowy
B. Harmonia wariacyjnych powtórzeń tematu
C. Harmonia wstępu
D. Harmonia zakończenia, kadencji, kody.
II. Ragtime
III. Suita jazzowa
IV Formy otwarte
R O Z D Z I A Ł      P I Ą T Y

Harmonia a aranżacja
A. Oznaczenia
B. Harmonia a aranżacja
1. Harmonia w fakturze fortepianowej
2. Obsada harmonii w małym zespole jazzowym ( combo)
3. Obsada harmonii w zespole czterech instrumentów melodycznych
4. Obsada harmonii w dużych zespołach ( big-bandach)
Z A K O Ń C Z E N I E

S Ł O W N I K