Najlepszy wokalista wśród trenerów i najlepszy trener wśród muzyków – Zbyszek Żuk.

Zbyszek Żuk

Zbyszek Żuk

Zbyszek Żuk