Od wielu lat zatrudniony jestem jako dyplomowany nauczyciel  saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Płocku.  Pomogłem wielu młodym ludziom odnaleźć ich własną drogę do Krainy Muzyki. Niektórzy z nich zostali  muzykami profesjonalnymi. Niemal wszyscy pozostali maja stały kontakt z instrumentem.
Absolwenci klasy saksofonu Szkoły Muzycznej II st.to muzycy o ugruntowanej pozycji. Wszyscy biegle czytają nuty i improwizują w różnych stylach. Mają rozbudzone zainteresowania muzyczne i potrzebę doskonalenia.

Klasę saksofonu tworzy obecnie kilkunastu młodych ludzi grających nie dłużej niż kilka lat. Ich zainteresowania muzyczne mają szerokie spektrum – od muzyki klasycznej  do estradowej.