Zobacz też galerię zdjęć dotyczącą Szkoły improwizacji

Więcej informacji – www.improwizacja.com.pl

Jak poprawnie improwizować, co ćwiczyć, ile ćwiczyć, czego trzeba się nauczyć, żeby improwizować. Na takie pytania odpowiada „Szkoła improwizacji na trąbkę”.
Jest to multimedialna, interaktywna prezentacja zawierająca nuty, podkłady muzyczne, metronom, klawisz do strojenia i wiele „wodotrysków”. A oprócz tego jest zwykłą książką z barwną szata graficzną, umieszczoną na płycie DVD-rom i wyświetlaną na ekranie komputera. Polecam przejrzenie kilku spośród 188 jej „kartek”.

tp

Krzysztof Kralka, jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz absolwentem Wydziału Filozoficzno ? Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.Prace magisterskie: ?Harmonia w muzyce jazzowej? pod kierunkiem prof. Franciszka Wesołowskiego oraz ?Multimedialne Kompendium Wiedzy o Saksofonie? pod Kierunkiem prof. Edwarda Bogusławskiego i Jerzego Główczewskiego. Autor jest koncertującym muzykiem ? saksofonistą, pedagogiem, autorem wielu muzycznych wortali internetowych. Od wielu lat prowadzi studio nagrań, gdzie powstała muzyka do filmów i prezentacji multimedialnych, płyt i reklam a także dźwięki do niniejszej ?Szkoły improwizacji?.

tp

Na tej stronie Szkoły masz okazję pograć z towarzyszeniem żywego, swingującego bębniarza. Szczotkami, pałkami w swingu oraz w funk. Ikona perkusji znajduje się na wielu stronach Szkoły – możesz zatem wybrać: ćwiczysz z metronomem w wielu tempach ( kliknij ikonę metronomu) albo ze swingującym perkusistą.

Jedno z podstawowych ćwiczeń – umiejętność poprawnego zagrania gam majorowych, w sposób opisany w Szkole… Ćwicz z metronomem lub bębniarzem.

Takich ćwiczeń jest w Szkole kilka: należy zaznaczyć w omówiony w demonstracyjnym filmie sposób progresje zadanych akordów. Ta umiejętność jest niezbędna do prawidłowej analizy harmonicznej improwizowanego utworu. Po odpowiedź kliknij na okulary.

Gadające koło kwintowe. Po najechaniu na symbol akordu – usłyszysz zaśpiewany nazwami dźwięków akord, skale etc. Możesz sam wypowiadać składniki akordu i sprawdzać prawidłowość odpowiedzi. Oczywiście w rytm metronomu ( zalecane:)).

Szkoła zawiera kilkadziesiąt podkładów dźwiękowych do nauki improwizacji. Nagranych sekcją rytmiczną: bębny, bas i fortepian. W różnych tempach. Format mp3 – można więc przegrać łatwo do playera i grać ze słuchawkami, jeśli przy komputerze będzie niewygodnie. I co najważniejsze, [b]początek każdego chorusu sygnalizowany jest dzwonkiem. Nawet jeśli wylecicie w trakcie grania – to tylko na kilka taktów :)![/b]

Blues jest dla improwizacji bardzo ważny. Kształtuje poczucie czasu i dźwięku. Szkoła wyjaśnia skale bluesową, formę, harmonikę i inne elementy bluesa. Można ćwiczyć bluesa z akompaniamentem sekcji rytmicznej, w sześciu tonacjach, czterech tempach.

To strona „techniczna” prezentacji. Tu się można porządnie nastroić. Grają wszystkie klawisze. Po kliknięciu. Można też skorzystać z metronomu i bębniarza.

Rozwiewam kilka mitów o improwizacji. Ku pokrzepieniu serc.

Dla współczesnego trębacza, który musi odnaleźć się w różnych gatunkach ważna jest pentatonika. Dlatego jej poświęciłem szczególnie wiele ćwiczeń. podobnie jak i patentom, których zamieściłem ponad 250. Oprócz tych kilku slajdów, Szkoła zawiera całe bogactwo ćwiczeń, wykładów, wykresów i nut. Opracowana jest w technikach multimedialnych, na płycie kompaktowej. Niemal wszystkie strony Szkoły grają, mówią, śpiewają, rysują bądź po prostu wyglądają. Po dokładnym przestudiowaniu – improwizacja nie będzie już tabu. Uwaga! Szkoła nie zawiera informacji na temat techniki gry na trąbce i trąbkowego zadęcia. Wyjaśnia natomiast zasady improwizacji na trąbce. A oto szczegółowa zawartość Szkoły. Miłej lekturki.

Spis zawartości:
1 Strona tytułowa
2 Spis treści
3 Wstęp
4 Copyright
5 O autorze
6 www.kralka.pl
7 Jak korzystać z prezentacji?
8 Czym jest improwizacja?
9 Terminologia
10 Terminologia cd
11 Notacja
12 Notacja amerykańska
13 Dlaczego trzeba ćwiczyć skale?
14 Jak ćwiczyć skale i pasaże?
15 Trzy podstawowe skale !
16 Jak buduje się akordy jazzowe@!?
17 Poćwicz znajomość budowy czterodźwięków septymowych na stopniach gamy majorowej
18 Skale kościelne
19 Artykulacja
20 Tonacje i znaki przykluczowe
21 Pokrewieństwo tonacji, system dur-moll
22 Czym jest koło kwintowe?
23 Budowa koła kwintowego
24 Skale i akordy majorowe
25 Skale majorowe w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
26 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (2 takty)
27 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w górę i w dół)
28 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w górę)
29 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w dół)
30 Tercje w gamach majorowych w układzie chromatycznym (2 takty)
31 Tercje majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w dół)
32 Tercje majorowe naprzemienne w układzie chromatycznym (2 takty, w górę)
33 Tercje majorowe naprzemienne w układzie chromatycznym (2 takty, w dół)
34 Pasaż majorowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)
35 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie dwutaktowym
36 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie jednotaktowym
37 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie półtaktowym
38 Poćwicz znajomość gamy majorowej (durowej)
39 Poćwicz znajomość pasażu (akordu) majorowego z wielką septymą
40 Skala minorowa, dorycka i akordy minorowe, *
41 Skala minorowa, dorycka w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
42 Pasaż minorowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)
43 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie dwutaktowym
44 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie jednotaktowym
45 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie półtaktowym
46 Poćwicz znajomość skali mollowej, doryckiej
47 Poćwicz znajomość pasażu (akordu) mollowego, septymowego
48 Skala dominantowa, podstawowa, miksolidyjska i akordy dominantowe
49 Skala dominantowa, miksolidyjska w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
50 Pasaż dominantowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)
51 Następstwo dominant septymowych w postępie dwutaktowym
52 Ciąg dominant septymowych w następstwie dwutaktowym
53 Następstwo dominant septymowych w postępie jednotaktowym
54 Ciąg dominant septymowych w następstwie jednotaktowym
55 Ciąg dominant septymowych w następstwie półtaktowym
56 Poćwicz znajomość budowy skali dominantowej, miksolidyjskiej
57 Poćwicz znajomość budowy pasażu (akordu) dominantowego, septymowego
58 Dominanta
59 Dlaczego trębacz powinien znać harmonię?
60 Podstawowe terminy harmoniczne
61 Czym jest progresja II ? V ? I ?
62 Analiza harmoniczna utworu ?Satynowa dola? , forma AABA *
63 Zaznacz progresje II ? V w utworze ?The More I Si-uks?
64 Zaznacz progresje II ? V ? I w utworze ?All the Things, Your Arek?
65 Zaznacz progresje II ? V i II ? V – I w utworze ?Some Day My Prince Polo Will Come?
66 Zaznacz progresje II ? V i II ? V – I w utworze ?Ornitolog Y?
67 Akordy dominantowe w stosunku trytonu
68 Forma utworu improwizowanego
69 Progresja II – V w następstwie dwutaktowym
70 Progresja II – V w następstwie jednotaktowym
71 Progresja II – V w następstwie półtaktowym
72 Progresja II ? V – I w następstwie 2, 2, 4 takty
73 Progresja II ? V – I w następstwie 1, 1, 2 takty
74 Progresja II ? V – I w następstwie: pół, pół, cały takt
75 Progresja II ? V – I: ćwierć, ćwierć, i pół taktu
76 Poćwicz znajomość budowy czterodźwięków septymowych na II, V i I stopniu gamy majorowej ( II-V-I)
77 Skale bebopowe
78 Skala zmniejszona w układzie chromatycznym (2 takty, w górę i w dół)
79 Skala półton -cały ton od C (2 takty, w górę i w dół)
80 Pograj ze swingującym bębniarzem
81 Skala półton -cały ton od C# (2 takty, w górę i w dół)
82 Skala półton -cały ton od D (2 takty, w górę i w dół)
83 Skala alterowana w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
84 Skala 7b9 w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
85 Pasaż zmniejszony w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)
86 Spisywanie solówek z nagrań
87 Skala frygijska w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
88 Lista najczęściej używanych skal@!
89 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (1)
90 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (2)
91 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (3)
92 Strojenie, metronom i perkusja (drums)
93 Blues
94 Schemat harmoniczny bluesa
95 Schemat harmoniczny bluesa maj7
96 Różne odmiany bluesa
97 Blue notes
98 Skale bluesowe
99 Skala bluesowa we wszystkich tonacjach
100 Skala bluesowa w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)
101 Jak improwizować w bluesie?
102 Najczęściej grane tonacje bluesa: F, C, G
103 Najczęściej grane tonacje bluesa: D, A, E
104 Blue notes poza bluesem
105 Improwizacja w big bandzie
106 Improwizacja w małym składzie
107 Double tempo, half tempo
108 Break
109 Special chorus
110 Improwizacja na chałturze
111 Improwizacja w stylu pop, rock, country, hip hop
112 Improwizacja w tonacjach mollowych
113 II ? V ? I moll 2 2 4 takty
114 II ? V ? I moll 1 1 2 takty
115 II ? V ? I moll 05 05 1 takt
116 Improwizacja w stylu funk
117 Pentatoniki
118 Pentatonika major i minor d tonacji D
119 Pentatonika, ćwiczenia 1
120 Pentatonika, ćwiczenia 2
121 Pentatonika, ćwiczenia 3
122 Pentatonika, ćwiczenia 4
123 Pentatonika, ćwiczenia 5
124 Pentatonika, ćwiczenia 6
125 Pentatonika, ćwiczenia 7
126 Pentatonika, ćwiczenia 8
127 Pentatonika, ćwiczenia 9
128 Pentatonika, ćwiczenia 10
129 Pentatonika, ćwiczenia 11
130 Pentatonika, ćwiczenia 12
131 Pentatonika, ćwiczenia 13
132 Pentatonika, ćwiczenia 14
133 Pentatonika, ćwiczenia 15
134 Pentatonika, ćwiczenia 16
135 Pentatonika, ćwiczenia 17
136 Pentatonika, ćwiczenia 18
137 Pentatonika, ćwiczenia 19
138 Pentatonika, ćwiczenia 20
139 Pentatonika, ćwiczenia 21
140 Pentatonika, ćwiczenia 22
141 Pentatonika, ćwiczenia 23
142 Pentatonika, ćwiczenia 24
143 Pentatonika, ćwiczenia 25
144 Pentatonika, ćwiczenia 26
145 Pentatonika, ćwiczenia 27
146 Pentatonika, ćwiczenia 28
147 Pentatonika, ćwiczenia 29
148 Pentatonika, ćwiczenia 30
149 Pentatonika, ćwiczenia 31
150 Pentatonika, ćwiczenia 32
151 Pentatonika, ćwiczenia 33
152 Pentatonika, ćwiczenia 34
153 Pentatonika, ćwiczenia 35
154 ?Akordy coltrainowskie?
155 I – VI7 ? II ? V w następstwie kwintowym
156 Patenty
157 Patenty 1
158 Patenty 2
159 Patenty 3
160 Patenty 4
161 Patenty 5
162 Patenty 6
163 Patenty 7
164 Patenty 8
165 Patenty 9
166 Patenty 10
167 Patenty 11
168 Patenty 12
169 Patenty 13
170 Patenty 14
171 Patenty 15
172 Patenty 16
173 Patenty 17
174 Patenty 18
175 Patenty 19
176 Patenty 20
177 Patenty 21
178 Patenty 22
179 Patenty 23
180 Patenty 24
181 Patenty 25
182 Patenty 26
183 Patenty 27
184 Mity o improwizacji
185 Jak zostać gwiazdą improwizacji
186 Zawartość 1
187 Zawartość 2
188 Zawartość 3
Przez Krajowe Biuro ISBN Biblioteki Narodowej, „Szkole improwizacji na trąbkę” został nadany numer ISBN : 978-83-924921-1-5

Zobacz też galerię zdjęć dotyczącą Szkoły improwizacji

Więcej informacji – www.improwizacja.com.pl